Konfidencialitātes politika

1. Pircējs pasūtīt preces interneta veikalā  cnc1.lv var divos veidos:

1.1. reģistrējoties šajā interneta vietnē, ievadot reģistrācijas vārdu un paroli;

1.2. nereģistrējoties šajā interneta vietnē.

2. Pircējam, pasūtot preces gan 1.1., gan 1.2. Noteikumu punktos noteiktajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītājos informācijas lauciņos jānorāda preču pasūtījuma pienācīgai izpildei nepieciešamie savi personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

3. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, piekrīt, ka 3. punktā norādītie viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā cnc1.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.

4. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja interneta veikalā mērķim, tāpat arī piekrīt, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un uz tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma izpildei.

5. Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiktu apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, ir jāinformē par to Pārdevējs, no savas e-pasta adreses nosūtot paziņojumu uz izmantojot veidlapu, sazinieties ar mums

6. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā cnc1.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga (izņemot gadījumus, ja Pircējs Noteikumu 6. punktā norādītajā kārtībā paziņo, ka nevēlas, lai viņa personas dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga mērķiem) mērķiem. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešām personām drīkst atklāt tikai ES tiesību aktu paredzētajā kārtībā.