Lietošanas noteikumi.

Interneta veikala  https://cnc1.lv   vispārīgie lietošanas noteikumi. 

1. Pirms sākt lietot SIA “CNC Engineering” reģistrācijas Nr. 40103733735, adrese: Meirānu iela 3, Rīga,

LV-1073. interneta veikalu “CNC Engineering” SIA, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta veikala https://cnc1.lv  lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). 

2. Ar interneta veikalu https://cnc1.lv    tiek saprasta “CNC ENGINEERING” SIAizveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir “CNC Engineering” SIA, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem. 

3. Apmeklējot interneta veikalu https://cnc1.lv   vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem. 

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta veikalu “CNC Engineering” SIA, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju. 

5. Informējam, ka “CNC ENGINEERING” SIA interneta veikalā https://cnc1.lv    ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta veikala  https://cnc1.lv  lietošanas laikā. 

6. “CNC ENGINEERING” SIA ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta veikala https://cnc1.lv  saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas interneta veikalā “CNC Engineering” SIA. 

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta veikalu https://cnc1.lv  vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta veikala lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta veikalu. 

8. Interneta veikala https://cnc1.lv  lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. “CNC ENGINEERING” SIA ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta veikalā https://cnc1.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. 

9. Lai kļūtu par interneta veikala https://cnc1.lv  reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta veikalā https://cnc1.lv   noteiktā reģistrēšanās kārtība. 

10. Katram interneta veikalā https://cnc1.lv  reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta veikalā https://cnc1.lv  tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs. 

11. Interneta veikala reģistrēts lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta veikala https://cnc1.lv  par dažāda veida aktualitātēm. 

12. “CNC ENGINEERING” SIA neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta veikala https://cnc1.lv  lietošanas laikā. 

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par “CNC ENGINEERING” SIAinterneta veikala https://cnc1.lv  ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta veikala https://cnc1.lv  kontaktpersonu. 

Interneta veikala https://cnc1.lv  piedāvāto pakalpojumu izmantošana. 

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta veikalā https://cnc1.lv  norādīto kārtību. 

15. Neizmantojiet interneta veikalā https://cnc1.lv  ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta veikalā piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. “CNC ENGINEERING” SIA ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta veikala https://cnc1.lv  lietošanas noteikumiem. 

16. Pieprasot “CNC ENGINEERING” SIA vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz admin@cnc1.lv no pasūtījumā norādītās e-pasta adreses vai sazinoties ar “CNC ENGINEERING” SIA  , zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz “CNC ENGINEERING” SIA  tālruni: +371 29250703. 

17. “CNC ENGINEERING” SIA  , konstatējot interneta veikalā https://cnc1.lv  kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā “CNC ENGINEERING” SIA  distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

18. Interneta veikala https://cnc1.lv  lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta veikalā https://cnc1.lv  ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta veikalā https://cnc1.lv  iekļautu zīmolu vai log